...a jitra jsou zde tichá
film online

POZOR, SPOILER

Mladí lidé se rozhlížejí po krajině. Následně odjíždějí na motorkách…

Informace o filmu

Online film ...a jitra jsou zde tichá

POZOR, SPOILER

Mladí lidé se rozhlížejí po krajině. Následně odjíždějí na motorkách

TITULKY

1. díl
Velitel vojáků Fedot Jevgrafič Vaskov schytává nadávky od svého nadřízeného majora. Jeho vojáci totiž prý nemají disciplínu. Jeden ztratil botu u ženské, druhý dojí krávu se šátkem na hlavě, a vůbec jsou zde prostě potíže. Major vztekle slibuje vojáky abstinenty, kteří se navíc nebudou zajímat o ženy. A odplouvá. Pak sem přijíždějí bojovníci protiletadlové obrany. Když Vaskov vidí, kdo to je, málem ho trefí šlak. Jsou to samé ženy. A mladší seržant Kirjanovová hned podává hlášení. Ta také později vysloví přání mít zde záchod, když tu není žádné křoví.

Venku u ohýnku posedává vojačka Rita Osjaninová a vzpomíná na svého chlapce, pohraničníka.

Vaskov načapá dvě vojandy mimo povolený prostor, dá jim trest. To se ovšem zase nelíbí jejich velitelce a dochází ke sporu. Ale vše musí stranou, již jsou zde první nepřátelská letadla. Holky střílejí „jak vzteklé“ a jedno letadlo sundají. A vzápětí druhé. Za to jim dává major pochvalu. Také přivedl dvě nové vojačky. Žeňu Komelkovou a Soňu Gurvičovou. Vaskov žádá majora, aby byl převelen na frontu. S děvčaty být nechce.

Žeňa má debatu s velitelkou, pak vzpomíná na svého muže.

Volkov vyhlašuje sanitární den. On sám sedá do loďky, ale děvčata jdou do sauny.

Velitel najde u břehu mrtvého Němce. Pak jde mezi děvčata, která se baví. Jakmile však přijde on, je konec a holky mu nechtějí ani zazpívat ani zatančit. Jedna z dívek pak zahlédne v lese dva německé vojáky. Ihned informuje Vaskova, ten ihned pořádá průzkumnou výpravu. Je vybráno pět děvčat, a to Žeňa Komelková, Margarita Osjaninová, Soňa Gurvičová, Lizaveta Bričkinová a Galka Četvrtaková. Vaskov ještě děvčata poučí a vyrážejí. Po delším pochodu musí projít přes močál. Velitel jim dá tyče, a tak bezpečně projdou až na ostrůvek, kde si odpočinou. Za ztrátu lze považovat pouze jednu holínku. Pak pokračují až na místo, kde budou očekávat nepřítele.

Zde vyjde najevo, že Galka je nemocná. I ztráta holínky v močálu tomu asi přidala. Vaskov jí vnutí líh a dá svůj kabát. Sám pak jde s Ritou na hlídku. Zde také později zjistí, že Němci nejsou dva, ale je jich šestnáct.

Opět jsme u mladých lidí na motorkách. Dívčina opět veršuje.

2.díl

Mládež s motorkami bude tábořit a dívka, která veršovala a počítala, již skončila. Ale došla jen k číslu třináct.

Vaskov posílá Lizavetu zpět přes močál pro posily. S ostatními děvčaty zahraje frickům divadlo, jako že je zde spousta dřevorubců. Děvčata se svléknou z uniforem a dají na hlavu šátky. Tím pádem je Němci musí obejít tak, jak si přeje Vaskov. Jenže plán se hroutí, Němci se chtějí přebrodit. Proto jedna z děvčat udělá striptýz, jako že se chtějí koupat. Teprve to nácky odradí a jdou pryč.

Bohužel se Liz dopustí v močále chyby a utopí se.

Naše skupina zjistí, že nacisté nepokračovali dál, ale utábořili se. Gurvičová se vrací pro váček na tabák, ale při tom je zabita. Dochází k šarvátce, v níž hraje prim nůž, ale také Komylková. Společně s Vaskovem zlikvidují dva Němce. Na zbytek se rozhodne Vaskov zaútočit. Tak se stane a nacisté se stáhnou.

Pak Vaskov najde ty fašisty, co při útoku zranili. Byli zastřeleni zezadu vlastními lidmi.

Němců zbývá ještě jedenáct. Ale také skupině Vaskovově ubylo další děvče. Totiž Soňa Gurvičová. Začala utíkat a křičet - a byla zastřelena.

Vaskov tuší, že posily už nepřijdou, proto vyzývá dvě zbylé dívky, aby ustoupily na východ. To odmítnou. Jako první je zraněna Rita, Žeňa láká všechny nepřátele za sebou. Nakonec je jimi zastřelena.

Vaskov zamaskuje poslední, sice raněnou, leč živou Ritu a vydává se sám postavit nepříteli. Vrazí mezi Němce jako jestřáb mezi slepice. Má naději proti přesile?

Mladí motorkáři zde rozdělají oheň a hodlají tu tábořit. A protože to zde považují za své území, jdou se podívat, kdo že cizí se tu motá. Jsou to muži, otec a syn, ten mladší sem zrovna přimontoval pamětní desku.

Autor: ,    

Trailer

Podobné filmy